تلفن ابری با کیفیت بالا و آپتایم 100 درصد

ضمانت بازگشت وجه

تلفن پلن پایه (یکساله )
 • رایگان نصب و راه اندازی
 • ۱ عدد شماره تلفن اختصاصی دائمی
 • ۳۰ تعداد داخلی
 • 160 نفر صف تماس
 • دارد منشی گویا
 • دارد تماس امن
 • دارد آهنگ انتظار
 • دارد فعالسازی واتساپ
 • رایگان تماس های ورودی
 • دارد اپلیکیشن حرفه ای امن
 • دارد دایورت تماس
 • دارد ضبط مکالمات ابری
 • دارد قابلیت ارتقا
 • سه ماه رایگان بسته مکالمه هدیه
 • دارد لیست سیاه و سفید
 • دارد گزارشگیری از تماس داخلی ها
 • دارد تماس ورودی و خروجی بدون اینترنت
 • دارد صندوق صوتی
 • دارد تعریف ساعات کاری
 • دارد ضبط تلفن گویا در استودیو
 • دارد کنفرانس تلفنی
 • دارد دریافت فکس
تلفن پلن متوسط (یکساله )
 • رایگان نصب و راه اندازی
 • ۱ عدد شماره تلفن اختصاصی دائمی
 • ۴۰ تعداد داخلی
 • 200 نفر صف تماس
 • دارد منشی گویا
 • دارد تماس امن
 • دارد آهنگ انتظار
 • دارد فعالسازی واتساپ
 • رایگان تماس های ورودی
 • دارد اپلیکیشن حرفه ای امن
 • دارد دایورت تماس
 • دارد ضبط مکالمات ابری
 • دارد قابلیت ارتقا
 • سه ماه رایگان بسته مکالمه هدیه
 • دارد لیست سیاه و سفید
 • دارد گزارش گیری از تماس داخلی ها
 • دارد تماس ورودی وخروجی بدون اینترنت
 • دارد صندوق صوتی
 • دارد تعریف ساعات کاری
 • دارد ضبط تلفن گویا در استودیو
 • دارد کنفرانس تلفنی
 • دارد دریافت فکس
تلفن پلن پیشرفته (یکساله )

تماس ورودی و خروجی بدون اینترنت

 • رایگان نصب و راه اندازی
 • ۱ عدد شماره تلفن اختصاصی دائمی
 • 80 تعداد داخلی
 • 600 نفر صف تماس
 • دارد منشی گویا
 • دارد تماس امن
 • دارد آهنگ انتظار
 • دارد فعالسازی واتساپ
 • رایگان تماس های ورودی
 • دارد اپلیکیشن حرفه ای امن
 • دارد دایورت تماس
 • دارد ضبط مکالمات ابری
 • دارد قابلیت ارتقا
 • سه ماه رایگان بسته مکالمه هدیه
 • دارد لیست سیاه و سفید
 • دارد گزارش گیری از تماس داخلی ها
 • دارد صندوق صوتی
 • دارد تعریف ساعات کاری
 • دارد ضبط تلفن گویا در استودیو
 • دارد کنفرانس تلفنی
 • دارد دریافت فکس
 • دارد گزارشگیری پیشرفته
 • دارد وب فون
 • دارد تماس تبلیغاتی
 • دارد نظرسنجی تلفنی
 • دارد مانیتورینگ زنده