تلفن ابری با کیفیت بالا و آپتایم 100 درصد

ضمانت بازگشت وجه

تلفن پلن پایه (یکساله )
 • رایگان نصب و راه اندازی
 • ۱ عدد شماره تلفن اختصاصی دائمی
 • ۲ شماره قابلیت ساپورت
 • 5 تعداد داخلی
 • 20 نفر صف تماس
 • دارد منشی گویا
 • دارد تماس امن
 • دارد آهنگ انتظار
 • دارد فعالسازی واتساپ
 • رایگان تماس های ورودی
 • دارد اپلیکیشن حرفه ای امن
 • دارد دایورت تماس
 • دارد ضبط مکالمات با سافت فون
 • دارد قابلیت ارتقا
 • یکماه رایگان بسته مکالمه هدیه
 • دارد گزارشگیری از تماس داخلی ها
 • دارد تماس ورودی وخروجی بدون اینترنت
 • دارد لیست سیاه و سفید
 • دارد صندوق صوتی
 • دارد تعریف ساعات کاری
تلفن پلن متوسط (یکساله )
 • رایگان نصب و راه اندازی
 • ۱عدد شماره تلفن اختصاصی دائمی
 • ۴ شماره قابلیت ساپورت
 • ۱۲ تعداد داخلی
 • ۶۰ نفر صف تماس
 • دارد منشی گویا
 • دارد تماس امن
 • دارد آهنگ انتظار
 • دارد فعالسازی واتساپ
 • رایگان تماس های ورودی
 • دارد اپلیکیشن حرفه ای امن
 • دارد دایورت تماس
 • ۲ گیگ ضبط مکالمات ابری
 • دارد قابلیت ارتقا
 • یکماه رایگان بسته مکالمه هدیه
 • دارد گزارشگیری از تماس داخلی ها
 • دارد تماس ورودی وخروجی بدون اینترنت
 • دارد لیست سیاه و سفید
 • دارد صندوق صوتی
 • دارد تعریف ساعات کاری
تلفن پلن پیشرفته (یکساله )
 • رایگان نصب و راه اندازی
 • ۱عدد شماره تلفن اختصاصی دائمی
 • ۶ شماره قابلیت ساپورت
 • ۲۰ تعداد داخلی
 • 120 نفر صف تماس
 • دارد منشی گویا
 • دارد تماس امن
 • دارد آهنگ انتظار
 • دارد فعالسازی واتساپ
 • رایگان تماس های ورودی
 • دارد اپلیکیشن حرفه ای امن
 • دارد دایورت تماس
 • دارد ضبط مکالمات با سافت فون
 • دارد قابلیت ارتقا
 • یکماه رایگان بسته مکالمه هدیه
 • دارد لیست سیاه و سفید
 • دارد گزارشگیری از تماس داخلی ها
 • دارد تماس ورودی وخروجی بدون اینترنت
 • دارد صندوق صوتی
 • دارد تعریف ساعات کاری
 • دارد ضبط تلفن گویا در استودیو
 • دارد دریافت فکس