تلفن ابری ویژه کسب و کارهای کوچک

ضمانت بازگشت وجه

پلن برنزه تلفن ابری زمرد

نصب و راه اندازی رایگان
تعداد داخلی ۴ عدد
تعداد تماس نامحدود
پشتیبانی طلایی ۳ ماهه
صف تماس ۱ عدد
تماس ورودی و خروجی
قابلیت استفاده در تلفن سخت افزاری
آهنگ انتظار دارد
دایورت تماس دارد
تماس امن دارد
فعالسازی واتساپ
منشی تلفنی دارد
گزارشگیری داخلی ها
ماژول صندوق صوتی
ضبط مکالمه ابری ۱ گیگ

پلن نقره ای تلفن ابری زمرد

نصب و راه اندازی رایگان
تعداد داخلی ۶ عدد
تعداد تماس نامحدود
پشتیبانی طلایی ۶ ماهه
صف تماس ۲ عدد
تماس ورودی و خروجی
قابلیت استفاده در تلفن سخت افزاری
آهنگ انتظار دارد
دایورت تماس دارد
تماس امن دارد
فعالسازی واتساپ
منشی تلفنی دارد
گزارشگیری داخلی ها
ماژول صندوق صوتی
ضبط مکالمه ۲ گیگ
ماژول تماس ورودی وخروجی بدون اینترنت
پنل صندوق صوتی / مکالمات / ریز تماس ها

پلن طلایی تلفن ابری زمرد

نصب و راه اندازی رایگان
تعداد داخلی ۸ عدد
تعداد تماس نامحدود
پشتیبانی طلایی ۱۲ ماهه
صف تماس ۳ عدد
تماس ورودی و خروجی
قابلیت استفاده در تلفن سخت افزاری
آهنگ انتظار دارد
دایورت تماس دارد
تماس امن دارد
فعالسازی واتساپ
منشی تلفنی دارد
گزارشگیری داخلی ها
ماژول صندوق صوتی
ضبط مکالمه ۴ گیگ
ماژول تماس ورودی وخروجی بدون اینترنت
پنل صندوق صوتی / مکالمات / ریز تماس ها
ضبط صدا در استودیو
تعریف ساعات کاری
CallBACK