تلفن ابری ویژه کسب و کارهای کوچک

ضمانت بازگشت وجه

پلن برنزه تلفن ابری زمرد

* راه اندازی رایگان
* پشتیبانی طلایی سه ماهه
* تعداد تماس در روز ( نامحدود )
* تعداد داخلی ۴ عدد
* صف تماس ۱ عدد
* تماس ورودی و خروجی
* اتصال به آی پی فون
* آهنگ انتظار
* تماس امن
* فعالسازی واتساپ
* منشی تلفنی
* گزارشگیری داخلی ها
*ماژول صندوق صوتی
* ضبط مکالمه ابری 1 گیگ

پلن نقره ای تلفن ابری زمرد

* راه اندازی رایگان
* تعداد تماس در روز ( نامحدود )
* تعداد داخلی 6 عدد
* پشتیبانی طلایی 6 ماهه
* صف تماس 2 عدد
* تماس ورودی و خروجی
* اتصال به آی پی فون
* آهنگ انتظار
* تماس امن
* فعالسازی واتساپ
* منشی تلفنی
* گزارشگیری داخلی ها
* شماره تلفن دائمی
* ضبط مکالمه ابری 2 گیگ
*ماژول صندوق صوتی
* ماژول تماس ورودی وخروجی بدون اینترنت
* پنل صندوق صوتی / مکالمات / ریز تماس ها

پلن طلایی تلفن ابری زمرد

* راه اندازی رایگان
* پشتیبانی طلایی 12 ماهه
* تعداد تماس در روز ( نامحدود )
* تعداد داخلی 8 عدد
* پشتیبانی طلایی 12 ماهه
* صف تماس 3 عدد
* تماس ورودی و خروجی
* اتصال به آی پی فون
* آهنگ انتظار
* تماس امن
* فعالسازی واتساپ
* منشی تلفنی
* گزارشگیری داخلی ها
* ضبط مکالمه ابری 4 گیگ
* ماژول تماس ورودی وخروجی بدون اینترنت
* ضبط صدا در استودیو
* تعریف ساعت کاری
* ماژول صندوق صوتی
* پنل صندوق صوتی / مکالمات / ریز تماس ها
*CALLBack

پلن سفارشی سازی تلفن ابری

در این قسمت تمامی امکانات تلفن ابری به صورت سفارشی و اختیار ی توسط مشترک انتخاب می گردد .
* ماژول ورودی و خروجی
* ماژول اپراتور / داخلی
* ماژول پشتیبانی
* ماژول صف تماس
* ماژول آهنگ انتظار
* ماژول دایورت تماس
* ماژول فعالسازی واتساپ
* ماژول منشی تلفنی
*ماژول گزارشگیری داخلی ها
* ماژول صندوق صوتی
* ماژول ضبط مکالمه